Цели и задачи на Левия Фронт

Нашата цел – изграждане на справедливо социалистическо общество.
Ние сме убедени че България има нужда от единно, силно, радикално и съвременно ляво движение. Нарастналата протестна активност показва, че народът повече не желае да търпи подтисничество , издевателство и несправедливост.
Ние призоваваме за създаванена социалистическо общество базирано на съчетание между обществена собственост с политическа и индустриална демокрация.Което ще доведе до ръст в икономиката, науката, културата, пробив в новите технологии , постигане на реална социална справедливост.
Ние призоваваме в единен фронт хората, които споделят леви възгледи, хората които искат свобода и справедливо бъдеще за себе си и своите деца. Призоваваме всички честни хора, които имат смелост и съвест. Работа има за всички!

МАСЩАБНА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Национализиране на природните ресурси и стратегически отрасли в икономиката,като работата на държавните предприятия стане прозрачна и контролирана от обществеността.  

КОНТРОЛ И ПЛАНИРАНЕ

Управление на държавните компании въз основа на  демокартично организирана планова система в интерес на цялото общество.

БАНКОВА СИСТЕМА

Национализизация на  банките, въвеждайки минимален лихвен процент по  кредити на родните  производители.

КРЕДИТНА АМНИСТИЯ

Пълна  кредитна амнистия за физически лица. Ликвидиранена всички колекторски фирми.

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Провеждане  ревизия на незаконната приватизация,  връщане на всичко заграбено  в  държавния бюджет.

ПРОГРЕСИВНА ДАНЪЧНА СКАЛА

Освобождаване от данъци доходите  с размер   до жизнения минимум.  Данък за големи и свръхдоходи  – до 50 %.

ДОСТОЙНА ЗАПЛАТА И ПЕНСИЯ

Минималната заплата и пенсия трябва да стане колкото реалния жизнен минимум, който трябва да бъде 800 лв., като  се индексира ежегодно в съответствие с нивото на инфлация.

ОЗАПТЯВАНЕ АЛЧНОСТТА НА ЧИНОВНИЦИТЕ

Обвързване  заплатата на  държавните чиновници с размера на жизнения минимум. Въвеждане на правилото , че  заплатата на най висшите чиновници не може да превишава жизнения минимум повече от 5 пъти.

ДОСТЪПНИ ЦЕНИ ЗА ЖИЛИЩНИ И КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Общия размера на жизнено необходимите  тарифи и услуги ( ток, вода,  наем)   – не повече от  5% от семейния доход. Промяната в цените на  тарифите  – не по често  от един път на 5 години. Прозрачни правила при формиране на  тарифите.

ПОБЕДА НАД КОРУПЦИЯТА

Въвеждане наказателна отговорност за чиновници уличени в незаконно обогатване . Конфискуване на имуществото (в това число  на преките  роднини) на чиновнци осъдени за корупция и икономически престъпления.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН

Поетапно съкращаване на работния ден , като  единствено възможно средство за борба с  безработицата в условия на технологически прогрес.

ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ТРУДЕЩИТЕ

Реформиране на  трудовото законодателство: осигуряване на реална възможност за създаване на  синдикати и  организация на стачки.

НОВИНИ ЗА ЛЕВИЯ ФРОНТ

На 1 март в посланието на Путин до Федералното Събрания(която трябваше да бъде през 2017 г, но по разбираеми причини е преместено  близо до датата на  изборите) ни демонстрирараха ново руско оръжие. В качеството на  аргументи беше предтавена компютърна анимация,

Читать далее...

Ето че настана този паметен ден.На 7 ноември се навършиха 100 години от  Великата Октомврийска Социалистическа революция.Да пиша точно така,  макар че в последно време телевизионната пропаганда от името на  многобройни  псевдо историци и псевдо политолози ни убеждава  точно в 

Читать далее...